KURUMSAL
HAKKIMIZDA

Bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür.

Bildiğiniz gibi, günümüzün başarılı işletmeleri   işgücü yapısını  ve insan kaynağını, ülkelerinin  ve bölgelerinin  dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta;  ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan   rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler. Bu işletmelerin yapısını incelediğimizde, hedeflerine ulaşmalarının, büyüme ve acımasız yarışma koşulları içinde yaşayabilmelerinin en baş koşulunun da  “hizmet  kalitesi” önceliğini sürekli olarak elde tutarak, müşteri tatminini birinci amaç olarak benimsemeleri, olduğunu  söyleyebiliriz. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli  koşulu: “kalite “ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır.

Bugün içinde bulunduğumuz koşulları da göz önünde bulundurursak, olumsuz şartlardan en az etkilenen ve planlı  büyüyen  müesseselerin,  çalışanlarına değer veren, kurum kültürü güçlü, günü kurtaran politikalarla değil, insan kaynaklarının en etkili/ verimli biçimde değerlendirildiği  uzun vadeli gelişim planları yapılmış, organizasyonlar olduklarını görüyoruz.

Bu noktada Çözüm İnsan Kaynakları;   işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu,   eğitimi, kariyer planlaması,  performans değerlemesi ve ücret yönetimi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında çözüm ortağı olmakta ve bu çalışmalarında ülkemizin önde gelen üniversiteleri ve danışmanlarıyla birlikte yurt genelinde hareket etmektedir.